Category: Akwa Ibom State

Nsit Atai L.G.A Zip Codes

Nsit Atai L.G.A Zip Codes

Nsit Atai Local government area in Akwa Ibom State was created in 1996 with Odot being the headquarters by the then president Ibrahim Babangida former President of Nigeria. Nsit Atai L.G.A Zip Codes are listed below.

District: Eastern Nsit

Adia Nsit 521108
Akpang Offop 521108
Etobodom 521108
Ibakang 521108
Ibedu 521108
Ibiakpan 521108
Idiaba 521108
Idifa 521108
Idikpa 521108
Idikpa Ikot Ntung 521108
Ikot Abasi 521108
Ikot Abiaenyie 521108
Ikot Abiyan 521108
Ikot Akpabio 521108
Ikot Akpan Ike 521108
Ikot Asua 521108
Ikot Ebita 521108
Ikot Edebe 521108
Ikot Edong 521108
Ikot Eket 521108
Ikot Ekpot 521108
Ikot Esen 521108
Ikot Esop 521108
Ikot Essien 521108
Ikot Inyang 521108
Ikot Itie-Udong 521108
Ikot Mkpo 521108
Ikot Nkpene 521108
Ikot Ntuen 521108
Ikot Obong 521108
Ikot Otu 521108
Ikot Ubok Udom 521108
Ikot Udofia 521108
Ikot Ukpong 521108
Ikot Uyo Nsit 521108
Iwok Atai 521108
Iwok Nsit 521108
Iwok Obio Aduang 521108
Nda Nsit 521108
Ndisiak 521108
Ndon Ekpe 521108
Ndon Ikot Itie-Udung 521108
Ndon Omun 521108
Odot No.1 521108
Odot No.2 521108
Odot No.3 521108
Okoro Atai 521108
Okoro Nsit 521108
Ubetim 521108
Udofia 521108
Unyehe Nsit 521108

READ ON:

Etim Ekpo L.G.A Zip Code

Ibesikpo Asutan L.G.A Zip Codes

Ini/Ikono L.G.A Zip Codes

Mbo L.G.A Zip Codes

Mbo L.G.A Zip Codes

Mbo L.G.A Zip Codes

Mbo is an Ibibio Local Government Area in Akwa Ibom State. Here is Mbo L.G.A Zip Codes.

District: Afaha Okpo

Ekiebong 523113
Eyo Efai 523113
Eyo Ukut 523113
Ibete 523113
Ibuet Ikot 523113
Uba 523113
Ubotuong 523113
Udini 523113
Udombo 523113
Udung Eyo Adaeba 523113
Uko Akpan 523113

District: Effiat

Akpa Nkanua 523114
Akwa Obio Effiat 523114
Asiok Obufa 523114
Esuk Anwang 523114
Ibuot Utan 523114
Ine Inua Abasi 523114
Inua Abasi 523114
James Town 523114
Mbe Ndoro 523114
Obio Iyata 523114
Obong Nim 523114
Usuk Effiat 523114
Utan Antai 523114
Utan Brama 523114
Utan Udombo 523114
Utang Efiong 523114

District:Ibiaku

Esa Ekpo 534109
Ibekwe-Akpan Nya 534109
Ibiaku Esa Ekpo 534109
Ikot Abasi Akpan 534109
Ikot Abia Enin 534109
Ikot Aka 534109
Ikot Ata/Nung Ikono 534109
Ikot Ekpenyong. 534109
Ikot Idiong 534109
Ikot Itina 534109
Ikot Ntot 534109
Ikot-Akpabong 534109
Ikot-Ebak 534109
Minya Ntak 534109
Ndot/Abat Nya 534109
Nya Odiong 534109

District: Ikpa Ibom

Atanuk 534111
Ekim 534111
Ibiotio 534111
Ikot Aba 534111
Ikot Akata 534111
Ikot Akpa-Ekop 534111
Ikot Akpabio Ukam 534111
Ikot Akpaden 534111
Ikot Akpan Ukam 534111
Ikot Ayan 534111
Ikot Edim 534111
Ikot Edong Ukam 534111
Ikot Ekong 534111
Ikot Ekpang 534111
Ikot Enin 534111
Ikot Etefia Ukam 534111
Ikot Eto 534111
Ikot Iseghe 534111
Ikot Obio Ekpong 534111
Ikot Obio Ndoho 534111
Ikot Obio-Akai 534111
Ikot Okop – Odong 534111
Ikot Oyoro 534111
Ikot Ukwa 534111
Ikotn Inyang-Okop 534111
Ndom Gbodom 534111
Ndom Ibotio 534111
Obioete 534111

District: Ikpo Ikono

Ini/Ikono L.G.A Zip Codes

Asana 534110
Ekpuk 534110
Ibianga 534110
Iffe 534110
Ikot Abia-Utok 534110
Ikot Afang 534110
Ikot Eda 534110
Ikot Ekpaw 534110
Ikot Enyienge 534110
Ikot Esen Akpan Ntuen 534110
Ikot Mkpeye 534110
Ikot Obio-Nso 534110
Ikot Umiang 534110
Ikot Unya 534110
Iton 534110

District: Ukwong

Akai Ati 523115
Akai owu 523115
Akprang 523115
Eprang Udo 523115
Ibaka (Uda) 523115
Isong Inyang 523115
Kprang (Uda) 523115
Mkpang Utong 523115
Offi (Uda) 523115
Onukim (Uda) 523115
Osu Udesi 523115
Udung Eyo Unyenge 523115
Uke Nteghe 523115
Utit Atai Unyenge 523115

Ini/Ikono L.G.A Zip Codes

Ini/Ikono L.G.A Zip Codes

Ikono LGA is surrounded at the North by Ini Local Government Area, South by Abak and Uyo Local Government Areas, East by Itu and West by Ikot Ekpene Local Government Area.

Ini/Ikono L.G.A Zip Codes.

Ini/Ikono

Aka EKpene

Aka EKpene 531117

Asanting

Asantin Nquono 531106
Asanting Atan 531106
Asanting Ikot Efredie 531106
Asanting Obot-Obom 531106
Etok 531106
Ikono 531106
Itak Ikot Akpan Ndem 531106
Itak Ikot Udo 531106
Iton Odoro 531106
Mbio-Oku Ikot-Odung 531106
Oduk 531106

Ekpene/Ediene

Afaha Ediene 531112
Aka Ekpene-Ikot 531112
Atai Obio Ediene 531112
Ayan 531112
Edem Iyere 531112
Ediene Atai 531112
Ekpene Ediene 531112
Etip Ediene 531112
Ibienang 531112
Idoro Ediene 531112
Ikot Antem 531112
Ikot Ediene 531112
Ikot Oku-Ediene 531112
Ikot Okubo 531112
Ikot Onwon Ediene 531112
Ikot Udo Enang 531112
Mbat Aka Ekpene 531112
Nnung Idio 531112
Osuk Ediene 531112
Udek Atai 531112
Usuk Obio Ediene 531112
Uyo Afaha Nkan 531112
Uyo Obio 531112

Ibakesi

Asanting Utit Ikpe 531101
Edem Idim Ibakesi 531101
Ikot Ubeng 531101
Ikot Udo Asan 531101
Mbiakpa Ibakesi 531101
Nkwot Etok 531101
Usuk Ibaken 531101

Ibiaku

Ibiaku Ata 531105
Ibiaku Ikot-Ukana 531105
Ibiaku Okpo 531105
Mbiabong Ikon-Ekpene-Oton 531105
Ndiya Mfia 531105

Ikono South

Asanga Usung 531113
Edem 531113
Eduo 531113
Ekang 531113
Ekpene Obom 531113
Esem-Udo 531113
Ibakasi-Ikot 531113
Ibakesi Ukpom Unya 531113
Ibakesi-Ikot-Mbiet 531113
Ikot-Ete Udoe 531113
Mbiabon Ikot-Ntia 531113
Mbiabong-Ukan 531113
Mfon 531113
Obom Nkwongo 531113
Ukopon 531113
Ukpim Ikot-Imo 531113
Ukpim Ikot-Inyang 531113
Ukpim Ita 531113
Ukpom Atai Ession 531113
Ukpom Ekpene 531113
Ukpom Ekpene-Inuen 531113
Ukpom Ibakesi-Ikot 531113
Ukpom Ikot Akpakpam 531113
Ukpom Ikot Anwana 531113
Ukpom Ikot Anwana Abasi 531113
Ukpom Ikot Edem Udo 531113
Ukpom Ikot Ekem 531113
Ukpom Ikot Etim 531113
Ukpom Ikot Ntuen 531113
Ukpom Ikot Nya 531113
Ukpom Ikot Nyoho 531113
Ukpom Ikot Odung 531113
Ukpom Ikot Okure 531113
Ukpom Ikot Udo 531113
Ukpom Ikot Udo Nke 531113
Ukpom Nung Eduo 531113

Ikpe/Ikot

Akpayak Ikpe 531109
Ebam Edek 531109
Esiyere 531109
Ibam Edet 531109
Ibam Obot Enen 531109
Ikot Osom Ikpe 531109
Mbaiabet Ikot 531109
Mbiabet Ikot 531109
Mbiabet Ikot Efa 531109
Mbiabet Ikot Oton 531109
Mbiabet Ikot Udo-Uba 531109
Mbiabet Ikot-Udo 531109
Mbiabet Otung 531109
Mbiabet-Eyehedia 531109
Ndot Ikpe 531109
Nna Enin 531109
Nsit Ikpe 531109
Oniong Ono 531109
Usung Ita 531109

Itak

Afaha Itak 531119
Afaha Obio-Enwang 531119
Ekpemiong 531119
Ikot Akpan Odung 531119
Ikot Eduek Itak 531119
Ikot Efre Itak 531119
Ikot Ekpan Odung 531119
Ikot Ide Itak 531119
Ikot Inyang-Itak 531119
Ikot Udofia Itak 531119
Itak 531119
Nung Okoro 531119
Nung Udoe Itak 531119
Obio Itak 531119
Obot Etim 531119
Odung Itak 531119
Ukap Ekpan Itak 531119
Ukpap Ikot Idang 531119
Ukpapa Itak 531119

Itu Mbonuso

Ananammong 531116
Ibo 531116
Ikot Esien 531116
Ikot Nta 531116
Ikporom 531116
Mkpu 531116
Nchana Ebua 531116
Obot Ndom 531116
Ogu 531116

Iwerre

Edem Urua 531110
Ikweme 531110
Mbiabong 531110
Nturi 531110
Obotme 531110
Okpoto 531110
Ukpa Okon 531110

Mbiabon G. I.

Ibisikpo Ikot Udo 531104
Iden Udo 531104
Ikot Akpan Ntim 531104
Mbiabong Ekpip 531104
Mbiabong Ikot Akpan 531104
Mbiabong Ikot Etefia 531104
Mbiabong Oku Ikot- Abasi 531104
Mbiabong Ukan Ikot 531104
Mbiabong Ukan Ikot-Nung 531104
Mbiafun Ikot Ntia 531104

Mbiabong II

Afaha Ikot Akpan-Edu 531108
Aka Ekpene 531108
Eminang 531108
Ikot Akpa Edu 531108
Itak Edem Isa 531108
Itak Ikot Obio 531108
Mbiabong Ikot Eminang 531108
Mbiabong Ikot Etim 531108
Mbiabong Ikot Udo 531108
Mbiabong Ikot Udofia 531108
Mbiabong Mbat 531108
Mbiafun Eyehe Adia 531108
Mbiafun Ikot Abasi 531108
Mbiafun Mmananu 531108
Mbiafun Ubot Oko 531108
Ndinya Ikot Imo 531108
Nung Oku 531108
Oku Ikot Edaha 531108

Mbiafun

Mbiafun 531107

Akwa Ibom State Zip Codes

Ndiya

Ibiaku Ikot Edet 531118
Ibok Ndiya 531118
Ikot Abasi Ndiya 531118
Ikot Akpa Edet Ndiya 531118
Ikot Akpa Edok 531118
Ikot Akpa Ekpuk 531118
Ikot Akpa Idem Ndiya 531118
Ikot Akpan 531118
Ikot Akpan Ndiya 531118
Ikot Akpayara Ndiya 531118
Ikot Anyan Ndija 531118
Ikot Enua 531118
Ikot Etefia-Ndiya 531118
Ikot Idaha 531118
Ikot Nto Ndiya 531118
Ikot Obio Edi 531118
Ikot Offiong Ndiya 531118
Ikot Udu Ndiya 531118
Mbi akpa Ndiya 531118
Nkara Obio 531118

Nkari

Anwafia 531115
Ibono Okporo 531115
Ibono Usuk 531115
Ikot Akpan 531115
Ikot Offiong 531115
Ikot Uko 531115
Mbento 531115
Obong 531115
Offufa 531115
Ubie Nkene 531115

All 36 States in Nigeria Zip Codes

Nquot

Abak Ikot Akpan-Oduot 531111
Edem Edet 531111
Esien 531111
Idem 531111
Ikot Abia 531111
Ikot Akpa Isiak 531111
Ikot Akpan 531111
Ikot Enie 531111
Ikot Idomo 531111
Ikot Nkwo 531111
Ikot Nseyen 531111
Ikot Nya 531111
Ikot Obio-Ata 531111
Ikot Obok 531111
Ikot Okpon 531111
Ikot Udo 531111
Ikot Umo 531111
Inyang 531111
Nko 531111
Nkwot Ikot Akpan 531111
Nkwot Ikot Apan 531111
Nung Eyio 531111
Nung Imo 531111
Nung Inuen 531111
Okpoto 531111

Nung-Ukem

Akpa-Etok 531114
Essien 531114
Etefia 531114
Mbiafan Nkwono 531114
Mkpe 531114
Ndiya Etok 531114
Nung Ukem-Ikot-Udom 531114
Nung Ukim Ikot 531114
Nung Ukim Ikot-Okori 531114
Nung Ukim Ikot-Uko 531114
Nung Ukin Ikot Abia 531114

Odoro Ikpe

Ekoi Atan Ubom 531102
Ekoi Eben Obom 531102
Ekoi Ikot Abia 531102
Ekoi Ikot Ebom 531102
Ekoi Ikot Nyoho 531102
Ekoi Ikot Ofon 531102
Ekoi Ikot Udofe 531102
Ibam Ukwot 531102
Ibiono Ewuro 531102
Ikot Ukpong 531102
Ikpe Ikot Nkon 531102
Itie Ikpe 531102
Nkana Ikpe 531102
Odoro Ikpe 531102

Uquok

Aba Itiat 531103
Anwa Urua 531103
Asanting Obot Obom 531103
Atan 531103
Edem Akai 531103
Ibesikpo Edem Idem 531103
Iko Atia 531103
Ikot Abasi 531103
Ikot Akpan 531103
Ikot Andem 531103
Ikot Ata Udo 531103
Ikot Awa 531103
Ikot Ede 531103
Ikot Edem 531103
Ikot Emem 531103
Ikot Ese 531103
Ikot Obio Asang 531103
Ikot Ubam 531103
Ikot Udo Ata 531103
Ikot Udo Eboho 531103
Ikot Uno 531103
Iton Mong 531103
Ukwok Ikot Idut 531103
Usuk Idim 531103

Itu L.G.A Zip Codes

Itu L.G.A Zip Codes

Itu LGA is located in the south east Part of Nigeria and is a medium large Local Government Area of Akwa Ibom State. Ini Local Government Area is set to occupies a landmass of about approximately 606.1 0 square kilometres.

Itu L.G.A Zip Codes are:

District: Ayadehe

Ikot Akpabio-Ayadehe 520111
Ikot Onoi 520111
Ikot Udo 520111

District: East Itam

Adang Itam
520112
Afaha I 520112
Efi Itam 520112
Ekim Itam I 520112
Ekim Itam II 520112
Ekritam Akpan Obong 520112
Ema Itam 520112
Enen Atai Itam 520112
Ibiaku Ikot Obong 520112
Ikot Akpan Itam 520112
Ikot Andem Itam 520112
Ikot Annie 520112
Ikot Anse Itam 520112
Ikot Ayan 520112
Ikot Nya Itam 520112
Ikot Ukap 520112
Ikot Ukono 520112
Ikot Uso Akpan 520112
Mbak Atai Itam 520112
Mbak Obio Itam 520112
Mbiabong Afaha 520112
Mbiatok Itam 520112
Mkpeti Itam 520112
Nkim Itam 520112
Ntiat Itam 520112
Obong Itam 520112
Odiok Afaha Itam 520112
Okon Itam 520112
Uyo Itam 520112

District: Itu

Afia Isong 520108
Akpa Ekpene Oton 520108
Edem Inyang 520108
Esin Ufot 520108
Esuk Itu 520108
Ikot Ukpo Itu 520108
Obot Etim 520108
Obot Itu 520108
Odu Itu 520108
Okoho Itu 520108

District: Mbiabo

Efik Ibuno 520110
Etehenten 520110
Eton Ani 520110
Ikot Efah 520110
Ikot Offiong 520110
Ikot Out 520110
Mbiabo Edere 520110
Mkpana Uruk 520110
Nya Anating 520110
Okono 520110
Ufok Offiong Ani 520110

District: Oku

Ika Oku 520109
Ikot Abiyak 520109
Ikot Adakpan 520109
Ikot Antuen 520109
Ikot Eka Iko 520109
Ikot Esia 520109
Ikot Essien 520109
Ikot Ntu Oku 520109
Settlements 520109

District: West Itam

Afaha Itam 520113
Afaha Ube 520113
Afaha Ude Oke 520113
Atai Ibiaku Itam 520113
Ekit-Itom Akpan Obong 520113
Ikot Abasi Itam 520113
Ikot Ayan Itam 520113
Ikot Ebom Itam 520113
Ikot Ekang 520113
Ikot Ekwere Itam 520113
Ikot Emien Itam 520113
Ikot Etpuk 520113
Ikot Mbonde Itam 520113
Ikot Obio Atai I 520113
Ikot Obio Enang 520113
Ikot Obong Edong 520113
Mbak Ikot Oku 520113
Mbak Obio 520113
Mbribit Itam 520113
Ntak Inyang 520113
Nung Ukot Itam 520113
Nwut Usiong 520113

ALSO READ:

List of Villages and Towns in Eket L.G.A Local Government Area

Ibiono L.G.A Zip Codes

List of Villages and Towns in Etinan LGA

Ikot Abasi L.G.A Zip Codes

Ikot Abasi L.G.A Zip Codes

Ikot Abasi  Local Government Area are made up of the Ibibio ethnic group with diverse cultural heritage and tradition. They speak the Ibibio language.

Ikot Abasi is made up of five clans as follows: Ikpa Edemaya Clan, Ikpa Ibekwe Clan, Ikpa Nnung Assang Clan, Ukpum Ette Clan and Ukpum Okon Clan.

Ikot Abasi L.G.A Zip Codes

Edemaya

Atan Eka Iko 534102
Atan Ikpe 534102
Ediduo 534102
Iboro 534102
Ikot Aboa Ndia 534102
Ikot Akpabo 534102
Ikot Akpan 534102
Ikot Efre 534102
Ikot Eneni 534102
Ikot Etenge Ndom 534102
Ikot Eyen Imo 534102
Ikot Ikara 534102
Ikot Iyire 534102
Ikot Ndien 534102
Ikot Obio Akpan 534102
Ikot Obio Ekpe 534102
Ikot Oboro Enyin 534102
Ikot Okpok 534102
Ikot Ubo Akama 534102
Ikot Ufot 534102
Ikot Unya 534102
Ikot Uso Ide 534102
Ukan 534102

Ikpa Ibekwe

Ata Udo Usung
534101
Ikong Ukpo Inwa 534101
Ikot Aba 534101
Ikot Abasi 534101
Ikot Akpan Ata 534101
Ikot Essien 534101
Ikot Etetuk 534101
Ikot Obong 534101
Ikpetim 534101
Uta Ewa 534101

Ikpa Nung Asang

Akpabom
534104
Essene 534104
Ikot Ada Udo 534104
Ikot Akpa Enin/Ikot Esang 534104
Ikot Akpa Idiang 534104
Ikot Eduo 534104
Ikot Ekpe 534104
Ikot Etefia 534104
Ikot Imo 534104
Ikot Obiok 534104
Ikot Osudu 534104
Ikot Usop 534104
Ndak Ekom 534104
Nduk 534104

Ukpom Okom

Ikot Ata Udo 534105
Ikot Ukpong Ekere 534105
Ikot Umiang-Okon 534105
Iman 534105
Udo Mbon 534105

Ukpum Ete

Abasute 534103
Abiran 534103
Essien Etuk 534103
Ete 534103
Ikot Akan 534103
Ikot Akpan Udo 534103
Ikot Ataha 534103
Ikot Etenge-Ete 534103
Ikot Ikwot 534103
Ikot Okwo 534103
Ikwa 534103
Inang 534103
Itak Abasi 534103
Nda Uku 534103
Obio Akama 534103
Okpoto Ete 534103
Ukpum Ete 534103
Umeneke I 534103
Umeneke II 534103

READ ON:

List of Villages and Towns in Etinan LGA

Ika L.G.A Zip Codes

Ibiono L.G.A Zip Codes

Eket LGA Zip Code / Eket Local Government Area Zipcode

Ika L.G.A Zip Codes

Ika L.G.A Zip Codes

Ika is one of the eight Annang local government areas of the present thirty-one local government areas in Akwa Ibom State. Ika LGA is subdivided into other local governments resulting in five new local government areas, which are; Abak, Oruk-Anam, Etim-Ekpo, Ukanafun and Ika.

Check correct Ika L.G.A Zip Codes.

Ika

Achan Ika

Abiakana 532110
Achan 532110
Ikot Abara 532110
Ikot Akata 532110
Ikot Akpa Idiong 532110
Ikot Akpa-Offiong 532110
Ikot Akpan Offiong 532110
Ikot Akpan Okure 532110
Ikot Antia 532110
Ikot Ebenwong 532110
Ikot Ebo 532110
Ikot Edem Inyang 532110
Ikot Eseden 532110
Ikot Esu 532110
Ikot Idiong Etor 532110
Ikot Idomo 532110
Ikot Inwang 532110
Ikot Inyang Ese 532110
Ikot Inyang Udo 532110
Ikot Okoro-Ata 532110
Ikot Osukpong 532110
Ikot Otuko 532110
Ikot Oyo 532110
Ikot Udo 532110
Itung Achan 532110
Nto Akan 532110
Nto Mfang 532110
Nto Ntia 532110
Nto Udo Igwe 532110
Nto Udofa 1 532110
Nto Udofa 11 532110
Nto Ukara 532110
Nto Ukpong-Otong 532110
Odoro Ikot Esedem 532110
Otomo 532110
Urua Inyang-(Nisdung) 532110

Ika Annang

Edem Akai 532112
Ikot Esien Eshiet 532112
Ikot Inyang Odoro 532112
Ikot Nya 532112
Ikot Onono 532112
Ikot Uko 532112
Ikpe Annang 532112
Iwukem 532112
Nto Akpan Etim 532112
Nto Mbadum 532112
Nto Ukong 532112
Nto Urua Odoro 532112
Nto Usoh 532112
Uruk Ata II 532112

Abak Local Government Area (L.G.A) Zip Code

List of Villages and Towns in Eket L.G.A Local Government Area

Eket LGA Zip Code / Eket Local Government Area Zipcode

Ito Clan

Efen Ibom
532111
Efen Ikot Okoro 532111
Efen Ikot Udonya 532111
Ikot Abai Udo 532111
Ikot Akpan Anwa 532111
Ikot Akpan Ifang 532111
Ikot Edim 532111
Ikot Ekong 532111
Ikot Inyanga Ika 532111
Ikot Osom 532111
Ikot Otong 532111
Ikot Udom 532111
Ikot Ukang 532111
Imaman 532111
Itak Ikot Onono 532111
Ito Ika 532111
Nto Udoete 532111
Nto Urua Itak 532111

 

Ibiono L.G.A Zip Codes

Ibiono L.G.A Zip Codes

Ibiono-Ibom is a Local Government Area with Oko Ita being the headquarters of Akwa Ibom State in the south-south region of Nigeria. Ibiono L.G.A Zip Codes are as follows.

Ibiono

Ibiono (Southern)

Afaha Obio Eno 520115
Asating 520115
Ikot Ada Idem 520115
Ikot Akpabio 520115
Ikot Ambang 520115
Ikot Ekpo Obio 520115
Ikot Enyin 520115
Ikot Obio Ama 520115
Ikot Osukpong 520115
Ikot Ukana 520115
Ikot Ukpong 520115
Ikpa Ibiono 520115
Ikpidop 520115
Mbiabam Ibiono 520115
Mbiakpan Atan 520115
Miakpan Ikot Edem 520115
Nkin Ibiono 520115
Obio Ibiono 520115
Okobo Ibiono 520115
Use Ikot Ekop 520115

Ibiono II

Ikot Inyang Ekpene 520116
Ikot Mbuk 520116
Ikot Nkpo 520116
Ikot Obio Eyen 520116
Ikot Obio-Edep 520116
Ikot Obio-Okon 520116
Ikot Odiong Use 520116
Ikot Udo Ibiono 520116
Ikot Udom 520116
Ikot Usen 520116
Ikpa Ikot Enuen 520116
Ikpa Ikot Ubo 520116
Itu Akan 520116
Itu Atai 520116
Itu Udo 520116
Mbiabong Ekoi 520116
Ndoro Obot 520116
Nkwa Ibiono 520116
Obot Ukana 520116
Odung Etem 520116
Oku Obom 520116
Use Ikot Odiong 520116
Use Ndon 520116
Usuk Ibiaku 520116

Ibiono III Central

Edem Urua 520117
Ekput 520117
Ibaiku Ikot-Oku Ekim 520117
Ibiatuk 520117
Ikot Aba 520117
Ikot Akpan Obong 520117
Ikot Ankit 520117
Ikot Antia 520117
Ikot Ebom 520117
Ikot Edung 520117
Ikot Ekpene 520117
Ikot Ekpenyong 520117
Ikot Ekwere 520117
Ikot Eso 520117
Ikot Essiet 520117
Ikot Ette 520117
Ikot Idem Nten Ebere 520117
Ikot Inyang Ididep 520117
Ikot Ntung 520117
Ikot Obio Akpan 520117
Ikot Obio Asa 520117
Ikot Obo 520117
Ikot Onwong Ididep 520117
Ikot Uba 520117
Ikot Ubong Obio Eno 520117
Ikot Udo Effum 520117
Ikot Udo Ibiono 520117
Ikot Udom 520117
Ikot Ukana 520117
Ikot Ukpong 520117
Ikot Unike 520117
Ikpa Ikot Uneke 520117
Itu Andem 520117
Itukho 520117
Ndo Ndem 520117
Oko Ita 520117
Osuk Ntan 520117
Udioho Ntan Ekere 520117
Usuk Ntan Ekere 52011

Ikpanya

Aburu 520119
Akani Obio 520119
Esit Ikpanya 520119
Ikot Adaha 520119
Ikot Ukobo 520119
Ikpanaya 520119
Mbak Unoh 520119
Nditung 520119

Etinan L.G.A Zip Codes

Etinan L.G.A Zip Codes

Etinan L.G.A is located in Akwa Ibom State within the south south part of Nigeria.

Below are listed the Towns and Villages in Etinan L.G.A. See Etinan L.G.A Zip Codes.

Etinan

Etinan Urban

 • Afaha Akpan Ekpo                                522101
 • Afaha Iman                                              522101
 • Edem Ekpat                                              522101
 • Ekpene Obom                                          522101
 • Ekpene Ukpa                                            522101
 • Etinan                                                         522101
 • Ikot Abasi                                                 522101
 • Ikot Akata                                                 522101
 • Ikot Eba                                                     522101
 • Ikot Ebiyak                                               522101
 • Ikot Ebo                                                     522101
 • Ikot Ekang                                                 522101
 • Ikot Ikpuho                                              522101
 • Ikot Inyang Osom                                  522101
 • Ikot Udo Abia                                          522101
 • Ikot Udo Oto                                            522101
 • Ishiet Erong                                              522101
 • Ndon Eyo I                                               522101
 • Ndon Eyo II                                             522101
 • Ndon Utim                                               522101
 • Oto Akpan                                                522101

Northern Iman

 • Afaha Efiat                                               522102
 • Ekom                                                         522102
 • Ikot Akpabio                                          522102
 • Ikot Akpanya                                         522102
 • Ikot Ananga                                            522102
 • Ikot Ekan                                                 522102
 • Ikot Esua                                                  522102
 • Ikot Isong                                                522102
 • Ikot Nkang                                               522102
 • Ikot Nseyen                                            522102
 • Ikot Obio Inyang                                  522102
 • Ikot Udo Adia                                        522102
 • Mbiete No.1                                            522102

List of Towns and Villages in Etinan L.G.A

Southern Iman

 • Afaha Urua Essien                                  522103
 • Akapasak Efa                                            522103
 • Anyam Efa                                                 522103
 • Ata Efa                                                         522103
 • Awa Ntong                                                522103
 • Efa Mbioto Mbiete                                  522103
 • Effiat Mbioto                                             522103
 • Eso-Efa                                                         522103
 • Ikot Akpa Esa                                            522103
 • Ikot Akpan Ese                                         522103
 • Ikot Akpan Obio Eket                             522103
 • Ikot Ekot                                                        522103
 • Ikot Ese                                                          522103
 • Ikot Esen Oku                                               522103
 • Ikot Etakpo                                                    522103
 • Ikot Etor                                                          522103
 • Ikot Ibok                                                          522103
 • Ikot Inyang                                                    522103
 • Ikot Itina                                                         522103
 • Ikot Mfon                                                        522103
 • Ikot Nsung                                                       522103
 • Ikot Nte                                                            522103
 • Ikot Obio Eka                                                 522103
 • Ikot Obio Iko                                                 522103
 • Ikot Obong Ikot Inyang                            522103
 • Ikot Ukpong                                                   522103
 • Ikot Umiang Ede                                          522103
 • Iwo Etor                                                           522103
 • Nkana                                                                522103
 • Oniongn                                                            522103

READ ON:

Eastern Obolo L.G.A Zip Code

Abak Local Government Area (L.G.A) Zip Code

Ibesikpo Asutan L.G.A Zip Codes

Etim Ekpo L.G.A Zip Code

List of Villages and Towns in Etinan LGA

List of Villages and Towns in Etinan LGA

Etinan L.G.A is located in Akwa Ibom State within the south south part of Nigeria.

Below are listed the Towns and Villages in Etinan L.G.A. See List of Villages and Towns in Etinan LGA.

Etinan Urban District

 1. Afaha Akpan Ekpo
 2. Afaha Iman
 3. Edem Ekpat
 4. Ekpene Obom
 5. Ekpene Ukpa
 6. Etinan
 7. Ikot Abasi
 8. Ikot Akata
 9. Ikot Eba
 10. Ikot Ebiyak
 11. Ikot Ebo
 12. Ikot Ekang
 13. Ikot Ikpuho
 14. Ikot Inyang Osom
 15. Ikot Udo Abia
 16. Ikot Udo Oto
 17. Ishiet Erong
 18. Ndon Eyo I
 19. Ndon Eyo II
 20. Ndon Utim
 21. Oto Akpan

List of Towns and Villages in Akwa Ibom State

Northern Iman District

 1. Afaha Efiat
 2. Ekom
 3. Ikot Akpabio
 4. Ikot Akpanya
 5. Ikot Ananga
 6. Ikot Ekan
 7. Ikot Esua
 8. Ikot Isong
 9. Ikot Nkang
 10. Ikot Nseyen
 11. Ikot Obio Inyang
 12. Ikot Udo Adia
 13. Mbi0t0 1

List of Local Government Area In Akwa Ibom State

Southern Iman District

 1. Afaha Urua Essien
 2. Akapasak Efa
 3. Anyam Efa
 4. Ata Efa
 5. Awa Ntong
 6. Mbioto 11
 7. Effiat Mbioto
 8. Eso-Efa
 9. Ikot Akpa Esa
 10. Ikot Akpan Ese
 11. Ikot Akpan Obio Eket
 12. Ikot Ekot
 13. Ikot Ese
 14. Ikot Esen Oku
 15. Ikot Etakpo
 16. Ikot Etor
 17. Ikot Ibok
 18. Ikot Inyang
 19. Ikot Itina
 20. Ikot Mfon
 21. Ikot Nsung
 22. Ikot Nte
 23. Ikot Obio Eka
 24. Ikot Obio Iko
 25. Ikot Obong Ikot Inyang
 26. Ikot Ukpong
 27. Ikot Umiang Ede
 28. Iwo Etor
 29. Nkana
 30. Oniong

Read Also:

List of Villages and Towns in Eket L.G.A Local Government Area

Eket LGA Zip Code / Eket Local Government Area Zipcode

Abak Local Government Area (L.G.A) Zip Code

Ibesikpo Asutan L.G.A Zip Codes

Ibesikpo Asutan L.G.A Zip Codes

Ibesikpo-Asutan is a Local Government Area of Akwa Ibom State made up of 43 villages, located in the south south of Nigeria. This Local Government Area is made up of two clans which are Ibesikpo and Asutan Clan. It is one of the Local Government Area in the state that have produce top political class. Here is the list of Ibesikpo Asutan L.G.A Zip Codes

Ibesikpo Asutan

Asutan Ekpe

 • Akpa Utong                                521109
 • Ikot Abasi                                   521109
 • Ikot Abasi Ebin                         521109
 • Ikot Akpa                                    521109
 • Ikot Akpa Erong                       521109
 • Ikot Akpa Eyoho                      521109
 • Ikot Akpa-Ndua                        521109
 • Ikot Akpabin                              521109
 • Ikot Akpasia                               521109
 • Ikot Akpaso                                521109
 • Ikot Annung                              521109
 • Ikot Atang Esen                        521109
 • Ikot Atang Uma                        521109
 • Ikot Ebre                                     521109
 • Ikot Ediom                                  521109
 • Ikot Edung                                  521109
 • Ikot Enua                                     521109
 • Ikot Itok                                      521109
 • Ikot Iyan                                     521109
 • Ikot Mbang                                 521109
 • Ikot Mbride                                521109
 • Ikot Nkim                                    521109
 • Ikot Nko                                       521109
 • Ikot Nkwo                                   521109
 • Ikot Obio Edim                          521109
 • Ikot Obio Nko                            521109
 • Ikot Obio-Ata                            521109
 • Ikot Obong Ediene                  521109
 • Ikot Oku Akpan                        521109
 • Ikot Ossom                                521109
 • Ikot Udo Eyoho                       521109
 • Ikot Udo-Nkan                        521109
 • Ikot Ukop                                  521109
 • Mbak Ekpe                                521109
 • Ndikpo Atang                          521109
 • Ntuk Otong                               521109
 • Ntuk Otong Ibiaku                521109
 • Obio Aduang                            521109

Uyo Town Area Zip Codes

Ikot Ekpene Area Zip Codes

Ibesikpo

 • Aba Ukpo                                      521110
 • Afaha Atai                                    521110
 • Afaha Etok                                   521110
 • Afaha Ikot Osom                        521110
 • Afaha Ikot Owop                        521110
 • Afaha Ikot-Obio Nkan              521110
 • Afaha Udo Eyop                         521110
 • Ebere Out                                      521110
 • Edem Ibiok                                   521110
 • Ediam                                              521110
 • Ekan                                                 521110
 • Ibe Sikpo                                        521110
 • Ikot Abasi Idem                          521110
 • Ikot Akpa Edu                               521110
 • Ikot Akpan Abia                           521110
 • Ikot Akpan Etok                           521110
 • Ikot Ambon                                    521110
 • Ikot Edaha                                       521110
 • Ikot Essien                                      521110
 • Ikot Eto                                             521110
 • Ikot Ide Akpakpan                       521110
 • Ikot Ide Etuk Udo                         521110
 • Ikot Ikere                                         521110
 • Ikot Iko                                             521110
 • Ikot Obio Odongo                         521110
 • Ikot Obio Offong                             521110
 • Ikot Oduot                                       521110
 • Ikot Okubo                                      521110
 • Ikot Okure                                        521110
 • Ikot Udo                                            521110
 • Ikot Udo Ekpo                                  521110
 • Itokko                                                  521110
 • Mbierebe Akpawat                         521110
 • Mbierebe Obio                                  521110
 • Mbikpong Atai                                   521110
 • Mbikpong Ikot Edim                       521110
 • Nung Ette                                             521110
 • Nung Oku                                             521110
 • Nung Udoe                                          521110
 • Nung Ukana                                        521110
 • Nung Ukana Ikot Efre                     521110
 • Obio Akpan                                          521110
 • Oku Ibesikpo                                       521110

History of Akwa Ibom State

List of all the L.G.A in Akwa Ibom State

All the 36 States and Zip Codes